Publicaties

OORSPRONG & MECHANISMES VAN HET ISLAMITISCH GEWELDDADIG RADICALISME HET ONTKRACHTEN VAN EEN HAATIDEOLOGIE

Er is in het algemeen al heel wat inkt gevloeid en literatuur geschreven rond  radicalisering en extremisme  in de voorbije laatste jaren .  De uiteenlopende oorzaken van het radicaliseren zijn echter divers en kunnen aan een veelvoud van factoren worden toegeschreven.  Maar de religieuze factoren worden in heel wat studies slechts  sporadisch en oppervlakkig  genoemd , zonder meer .  Terwijl de religieuze dimensie –  in mijn ogen althans –   nog zeker bijkomende studie  en verdieping beoogt , dat zeer leerzaam  kan zijn om  tot diepere inzichten te komen en  zodoende de religieuze mechanismes en hun oorsprong beter te kunnen onthullen en  te verklaren.

BIC

publicaties

De islam in 51 vragen en antwoorden
Co-Auteur
Brahim Laytouss
Co-Auteur
Deradiant
Co-Auteur
unnamed
Co-Auteur
Translate »