Artikels

Brahim Laytouss BIC
Brahim Laytouss
Onderzoeker
BIC

OORSPRONG & MECHANISMES VAN HET ISLAMITISCH GEWELDDADIG RADICALISME HET ONTKRACHTEN VAN EEN HAATIDEOLOGIE

Er is in het algemeen al heel wat inkt gevloeid en literatuur geschreven rond  radicalisering en extremisme  in de voorbije laatste jaren .  De uiteenlopende oorzaken van het radicaliseren zijn echter divers en kunnen aan een veelvoud van factoren worden toegeschreven.  Maar de religieuze factoren worden in heel wat studies slechts  sporadisch en oppervlakkig  genoemd , zonder meer .  Terwijl de religieuze dimensie –  in mijn ogen althans –   nog zeker bijkomende studie  en verdieping beoogt , dat zeer leerzaam  kan zijn om  tot diepere inzichten te komen en  zodoende de religieuze mechanismes en hun oorsprong beter te kunnen onthullen en  te verklaren.

Hoofd Van De Afdeling AVERA Van De BIC-RHR

Departement AVERA (Analyse van gewelddadig extremisme en radicalisering) is een onafhankelijke, non-profit, denktank-en-doet tank gevestigd in de hoofdstad van Europa die zich inzet voor het ontwikkelen van oplossingen het aanpakken van de cyclische oorzaken van onveiligheid, extremisme, economische kwetsbaarheid en conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

BIC
Edara

Algemeen directeur

European Development and Research Academy

We zijn een onafhankelijke organisatie die werkt vanuit een Europese context die zich voornamelijk specialiseert in allerhande islamitische multidisciplinaire wetenschappelijke studies, jaarverslagen over sociale, economische, politieke en mediakwesties met betrekking tot minderheden en of benadeeld door zowel autochtonen als immigranten en hun ontwikkelingsmaatschappij in de buurt van monitoren.

Translate »